Pallefabrikken

Pallefabrikk Kolvereid/ produksjon Rørvik

Pallefabrikk på Kolvereid i Nærøy kommune. Foto.
Fabrikken på Solsiden (Kolvereid) produseres det årlig om lag 120.000 paller – først og fremst som basis for havbruksnæringa i regionen.

Tidvis hektisk. Slik må det nesten bli når i snitt 10.000 engangspaller hver måned skal produseres på Kolvereid. Og selv om de halvautomatiske maskinene setter mye av tempo og rytme, er det de sju faste  arbeidstakerne som “styrer showet”. Sammen utgjør de et velsmurt team med blikk for de andre medarbeiderne – som gjerne ser når det er aktuelt å avløse kompisen på en av de andre stasjonene. Resultatet er en variert og innholdsrik hverdag, med solid kameratskap og god lagånd … og ikke minst hyggelige pauser i et moderne og godt tilrettelagt bygg.

Produksjon paller Rørvik, foto
Fra produksjonen i Rørvik, anlegget ble oppgradert og modernisert i 2019.

I Rørvik er rytme og arbeidsflyt også effektiv og god med to godt automatiserte linjer. Her ble produksjonen vesentlig endret som følge av betydelig investering og oppgradering i 2019. Resultatet av investeringen ble både et oppgradert arbeidsmiljø, med mer effektive – og samtidig mindre fysisk belastende – arbeidsoperasjoner. Gjennom kontinuerlig utvikling, besitter vi dag to oppgraderte lokasjoner for produksjon av paller som særlig sjømatindustrien i regionen etter spør og har konkret behov for.

Varig tilrettelagt arbeid – VTA

VTA er et tiltak for personer som har en uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er tilpasset den enkelte. Arbeidet skal bidra til å utvikle og vedlikeholde den  enkeltes kompetanse. Innsøking skjer gjennom NAV. Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

VTA har et mangfoldig tilbud til de som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Vi har arbeidstilbud i pallefabrikker, vaskeri, vedavdeling, søm/tekstilavdeling og i avfallsmottakene.

Vi vektlegger et godt arbeidsmiljø som bidrar til trivsel på arbeidsplassen.

“VTA skal gi trygghet og muligheter for de ansatte

Et godt og aktivt miljø!

Hva kjennetegner miljøet ved pallefabrikken?
Vi vil beskrive det som manuelt arbeid med mye variasjon, jevn rytme og ikke minst et positivt skråblikk til positive kollegaer. I sum en fascinerende, trygg og god arbeidsplass.

Kontaktperson