Tilbake i jobb etter solid felles innsats

15. september 2021

– Å bare sitte hjemme løser ingen ting, sier en glad Ann Falk. Etter over tid å ha vært utenfor arbeidslivet, er hun via samarbeid mellom NAV, Ytre Namdal Vekst og bedriften Fargerike på god tur inn i ny jobb som faglært maler.

Ann Falk er opprinnelig svensk. I 2015 flyttet hun og samboeren til Nærøysund. Paret trivdes og var i arbeid. I 2017 bygget de hus på Arnøya. Men etter hvert ble Ann sykemeldt – og fikk en diagnose. Løsningen, og det som brakte den fine hverdagen tilbake, var samarbeid mellom flere bidragsytere.  

Veileder Kjersti Vean ved Ytre Namdal Vekst (til venstre) ble sammen med daglig leder Tone Storøy Sund ved Fargerike (til høyre) et godt team for å hjelpe Ann Falk tilbake i arbeid. Politikerne Ingvild Kjerkol og Terje Sørvik verdsatte å få høre den gode historien.

At 31-åringen nå er glad tilbake i arbeidslivet etter ett år i «utenforskap» kan tilskrives dialog, samspill og gode bidrag fra NAV, Ytre Namdal Vekst og en privat arbeidsgiver på Kolvereid.

– Egentlig er jeg maskinfører, men ble sykemeldt fra jobben og fikk en psykisk diagnose. I mitt tilfelle hjalp flinke folk i NAV og Ytre Namdal Vekst – og som ikke minst satte meg i kontakt med Fargerike på Kolvereid. Nå kan jeg med hånda på hjertet iallfall si: Det nytter ikke å sitte hjemme; det løser ingen ting, smiler 31-åringen.

I dag har Ann Falk i om lag ett år vært tilknyttet kolvereidbedriften som ledes av Tone Storøy Sund. Fargerike har både butikk og en uteavdeling som gjør maleoppdrag, og starten på arbeidsforholdet mellom Ann og virksomheten var en telefon fra Ytre Namdal Vekst.

Vi hadde behov for flere hender

Ann Falk og daglig leder Tone Storøy Sund (nærmest) er begge fornøyd med utfallet av samarbeidet.

– Vi hadde behov for flere hender og tok Ann inn på prøve. Vi skjønte raskt at det å være ute på praktiske jobber var det som passet henne best, forteller Storøy Sund. I dag jobber Ann 60 prosent, og mulighetene for fast ansettelse som maler er god. Det første steget på veien for 31-åringen blir å passere fagprøven i yrket.

Fargerike på Kolvereid er ikke en stor virksomhet, og daglig leder ser det som både en trygghet og klar styrke i prosessen å kunne ha Ytre Namdal Vekst som bindeledd og faglig støtte.

– Hverdagen er travel. Da kan så vel ansvar som jobb ved å ta inn og følge opp nye folk med sammensatte behov bli i overkant krevende. Slik som samarbeidet nå fungerer, opplever vi dette helt enkelt som en suksesshistorie med bare vinnere, smiler Tone Storøy Sund.

Sett fra Ytre Namdal Vekst er effekten av at ulike interesser og aktører finner sammen, midt i blinken for hva deres egen virksomhet arbeider for. For Ann Falk ble en plass på tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) nøkkelen til en god løsning.

– Gode resultat som dette kommer ikke flytende av seg selv. Det er resultat av metode og en innarbeidet kultur hvor de ulike aktørene kjenner til hverandre og evner å samarbeide. Det handler om lokalkunnskap – og ikke minst å treffe på interesse og godt tilpassede oppgaver for vedkommende som på nytt skal prøve seg i arbeidslivet, framholder daglig leder Marit Måøy Holm i Ytre Namdal Vekst.

Gode resultat kommer ikke bare flytende …

I sammenhengen er det en åpenbar ulempe at NAV Trøndelag fra november 2020 måtte redusere med totalt 68 tiltaksplasser. For Ytre Namdal Vekst gav det en reduksjon på seks AFT-plasser; fra 30 til 24. Når statistikken viser at antall unge uføre under 30 år stiger bratt, blir dette ekstra uheldig.

– Vi snakker jo om enkeltmennesker og deres mulighet for å komme tilbake i arbeid. Da er det trist at det lokale apparatet ikke kan hjelpe flere når behovet er til stede. Og videre har det blitt redusert i de totale ressursene som vi har til rådighet.

Etter valget denne uka er det klart at det blir regjeringsskifte. Rundt temaet inkludering i arbeidslivet har Arbeiderpartiet signalisert at bruken av arbeidsforberedende trening, praksisplasser, kvalifiseringsprogrammet og varig tilrettelagt arbeid skal økes.

– Ut fra de behovet og de gode resultatene som i dette tilfellet med Ann, er det klart at vi har mye å ta etter, signaliserte Ingvild Kjerkol og lokale Terje Sørvik – som nå begge er inne på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Attføringsleder Tor Einar Neerland og daglig leder Marit Måøy Holm ved Ytre Namdal Vekst viste i møtet med de to Ap-toppene til konkrete erfaringer rundt å gjøre arbeid for flest mulig til en realitet.