Varig tilrettelagt arbeid

VTA er et tilbud til deg som har eller i nær fremtid vil få en uføretrygd.

Passer dette deg?

Det er for deg som fortsatt er motivert og i stand til å arbeide hvis forholdene er tilrettelagt, og har et ønske om å være tilknyttet et arbeidsmiljø og utføre en jobb.

VTA hos oss innebærer at du får tilbud om jobb i en av våre ulike avdelinger. Hvilken avdeling du får tilbud om jobb i, og hvilke arbeidsoppgaver du får, avhenger av hva du klarer å utføre og hva du har interesse for å arbeide med.

Arbeidstaker hos oss

Når du er ansatt i VTA, er du ansatt som arbeidstaker hos Ytre Namdal Vekst i henhold til arbeidsmiljøloven, får en arbeidskontrakt og bonuslønn.

Til enhver tid jobber 31 VTA-ansatte hos oss, fordelt mellom våre avdelinger på Rørvik og Kolvereid. Sammen med våre ordinært ansatte innen administrasjon, ledelse, veiledning og arbeidsledelse utgjør disse arbeidsstokken vår, og gjør en viktig og god jobb innenfor flere områder i lokalsamfunnet.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det betyr at du i utgangspunktet kan være ansatt hos oss til du når pensjonsalder.

Hvordan setter jeg i gang?

Sammen med NAV og din veileder hos oss skal det jevnlig vurderes om det kan være aktuelt for deg med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Ønsker du å søke jobb hos oss, tar du kontakt med NAV. All innsøking skjer via NAV.