Vi utvikler mennesker

En fast jobb å gå til. Opplevelse av mestring. Del hverdagen med gode kollegaer. Kjenne på forpliktelser - og få lønn for innsatsen.

Samarbeidspartner

Siden starten i 1991 har Ytre Namdal Vekst vært en samarbeidspartner i kvalifisering og formidling til arbeid. Vi har erfaring og oppdatert kompetanse som vil komme både bruker og mottaker til gode.

Brobygger

Vi er en brobygger mellom arbeidssøker og arbeidsgiver. Å finne rette balansen mellom krav og forventninger, muligheter og begrensninger er en gjerning som ofte krever kvalifisert bistand.

Artikler

Lillian Lyngstad og Fredrik Duna viser stolt fram inkluderingsprisen.

Årets Inkluderingsbedrift 2024

Lørdag kveld, 27. april var Ytre Namdal Vekst representert under «Næringslivets Kystbyaften» med en helt spesiell oppgave. 

Les mer...

Et spennende møte: «Livsmestring i et nytt land»

To hele dager med vekt på integrering og inkludering. Ansatte ved MAKS (Flyktningtjenesten og voksenopplæringa ) og Ytre Namdal Vekst fikk en opptur.

Les mer...

Inspirasjon gjennom ASVL sin fagkonferanse

ASVL sin fagkonferanse bød på spennende innhold både for, og fra, engasjerte folk på Namdalskysten.

Les mer...