For NAV

Ytre Namdal Vekst har som mål å hjelpe våre deltakere ut i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi har tre ulike individuelt tilrettelagte tilbud for ungdom, voksne og minoritetsspråklige med en drøm om å ha en jobb å gå til.

Tilbud

  • AFT-tiltaket (Arbeidsforberedende trening) har 24 plasser og fire veiledere ansatt for å drifte tiltaket. Se oversikt over våre ansatte.
  • VTA tiltaket (Varig tilrettelagt arbeid) har 31 plasser og til sammen 13 ansatte. Vi har 1 veileder med hovedansvar for VTA tiltaket, 3 arbeidsveiledere med ansvar for hver sin avdeling og 9 tilretteleggere med primærkontakt ansvar. Se oversikt over våre ansatte I VTA tiltaket har vi Palleavdelingen, vaskeriet og Serviceavdelingen. Se våre avdelinger for ytterligere informasjon om arbeidsoppgaver og innhold.
  • STEAM er vårt ungdomstiltak med 10 plasser for ungdom i alderen 18 - 30 år. STEAM har to ansatte.

Samarbeid med MAKS

I tillegg kan vi tilby språkpraksis i samarbeid med MAKS.

For alle våre tiltak har vi som mål å hjelpe våre kandidater ut i det ordinære arbeidsmarkedet. Alle tiltak har arbeidsutprøving i ordinært arbeid, i tillegg til at vi tilbyr gode og varierte tilrettelagte arbeidsoppgaver internt.