Passerte «millionen»

26. november 2021

Jevnt og trutt arbeid gir resultat: Pallefabrikken på Kolvereid passerte nylig en million paller produsert siden 2012!

Pallefabrikken Kolvereid, foto

Siden 2012 har de arbeidsomme og kompetente medarbeiderne ved pallefabrikken på Kolvereid nå produsert over en million paller til havbruks- og fiskeindustrien.

Selv om dette er hverdagen, var dette en milepæl som absolutt fortjener å markeres. Vår faste stab gjør daglig en flott jobb – og ikke minst er det inspirerende at produktet faktisk inngår i den mest omfattende verdikjeden i regionen: Sjømatnæringa.

Fra vårt ståsted er det gode samarbeidet med lokale havbruksaktører en viktig støtte i hverdagen. Daglig produserer de to avdelingene på Kolvereid og i Rørvik om lag 1.000 paller – som bokstavelig talt inngår som base for produktflyten ved de to lakseslakteriene i Nærøysund.

Om lag 1.000 paller produseres daglig

«Åpen dag» ved Laksefabrikken på Marøya ble en inspirerende påminnelse om samspillet med store aktører som SinkabergHansen og verdien av bidraget som våre folk står for

Nylig arrangerte vår samarbeidspartner SinkabergHansen «Åpen dag» ved den nye Laksefabrikken på Marøya. At mange av våre faste folk da med selvsyn fikk oppleve litt av flyten i verdikjeden som de selv er en del av, var meget givende og verdifullt! Og det er også vårt inntrykk at ledende virksomheter faktisk verdsetter våre bidrag.

Da viktig å ha i mente at det ikke er selvsagt at store aktører skal bruke lokale tilbydere som i dette tilfellet Ytre Namdal Vekst. Derfor erkjenner vi at leveransen må holde mål både på pris og kvalitet, samtidig som vi skal hegne om våre egne folk med tilpassede krav og oppgaver.

Ny innsikt blir prioritert

Videre prioriterer vi kontinuerlig å øke innsikt og kompetanse hos «våre». Også innen faget palleproduksjonen handler det om variert kompetanse. Håndtering og vedlikehold av maskiner, kyndighet i bruk av annet utstyr og praktisk utøvelse av effektiv logistikk.

Og da er jevnlige kurs og oppdateringer med tilhørende personlige kompetansebevis helt i tråd med vår visjon «Vi utvikler mennesker». Internt er det stor opptur å erfare både den gleden, og gløden, som stadig nådde mål innebærer.

Åtte av våre arbeidstakere som nylig ble sertifisert i sine respektive jobber – med tilhørende kompetansebevis: Fra venstre Arne Jørgen, Vegard, Lars Petter, Knut, Tove, Trond, Erling og Sten-Arne.

Alt i alt er vi i dag en meget stolt leverandør: Av så vel store produksjonstall – som jevnlige små seire for den enkelte.

Stor produksjon – og en rekke små seire! 🙂