Vaskeriet vokser og forbedres

08. juli 2022

Har «krympet» ved vask
– nær dobling av arealet

Siden det «nye» barrierevaskeriet (nærmest på Vekst-området) åpnet i 2009, har både kundemasse og antall kilo behandlet tøy steget jevnt. Derfor er en større utbygging nødvendig – for å ivareta både arbeidstakerne og de mange kundene.

For 16 år siden åpnet et topp moderne – og romslig – barrierevaskeri. Fortsatt i 2022 er anlegget i Engasveien bra på høyde teknisk, mens arealet har av naturlige årsaker «krympet». Derfor kommer en utbygging til knappe 20 millioner kroner.

Arbeidsveileder Janne Grindvik (til venstre), prosjektkoordinator Ragnar Moen og daglig leder Marit M. Holm ser alle fram til den store utvidelsen og oppgraderingen ved vaskeriet.

– Planen om utvidelse har vært aktuell lenge. Antall oppdrag og mengde tøy har økt jevnt og trutt, og vi ser at dagens bygningsmasse er for knapp til effektiv håndtering og god tilrettelegging for våre arbeidstakere, sier daglig leder Marit Måøy Holm ved Ytre Namdal Vekst.

Sammen med sine medarbeidere ser hun fram til en kombinasjon av rehabilitert og nybygg på vel 1.000 kvadratmeter. Forprosjektet er gjennomført i samarbeid med Arcon Prosjekt og arkitekten fra 2006; Marion Fust Sæternes. Videre er det inngått kontrakt med fire entreprenører; hvorav tre lokale fra Nærøysund:

·       Totalbygg Midt-Norge – for det bygningsmessige arbeid.

·       Elcom – for elektriske installasjon.

·       Rørteq – for rørleggerarbeidet.

·       Aircomfort – for varme- og ventilasjonsanlegg.

Både de nye fasadene – og innholdet i bygget – vil by på vesentlig oppgradering.

Snarlig oppstart
Oppstart for grunn- og byggearbeid er alt nå i juli måned, og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av ni måneder. Ny bygningsmasse blir på vel 380 kvadratmeter, mens det eksisterende anlegget til sammenligning er på brutto 471 kvadratmeter. Selv om anlegget skal vokse betydelig, vil antall medarbeidere ikke bli vesentlig flere.

Tidligere mangeårig daglig leder ved Ytre Namdal Vekst, Ragnar Moen, er engasjert som prosjektkoordinator. Med seg har han tre av virksomhetens ansatte – deriblant verneombud ved vaskeriet. Kostnadsrammen ligger på vel 17 millioner kroner, eks moms.

Nærøysund kommune eier alle aksjer i Ytre Namdal Vekst, og kommunestyret garanterte i sitt siste møte 22. juni for et nødvendig låneopptak på inntil 12 millioner kroner.

– Dagens vaskeri er på ingen måte dårlig, men 16 års virke og utvikling gjør sitt. Derfor bra at virksomheten får en framtidsrettet og usedvanlig godt tilrettelagt arbeidsplass som vil tjene brukerne på flere vis: Som arena for å sikre og dokumentere attføringsløpene – og som oppgradert produksjonslinje, tilrettelagt på alle vis, for å ivareta både kvaliteten på tjenesten og den enkelte som jobber der, sier Ragnar Moen.

En god arena for både attføring og produksjon

Ifølge prosjektlederen og Vekst-veteranen skal det godt gjøres å finne bedre tilrettelagte arbeidsoppgaver enn hva tilfelle er ved en slik oppgradert vaskeribedrift. Og blant de mange tekniske sidene ved prosjektet blir solceller på tak, som er beregnet til å redusere det årlige kraftbehovet med godt over 10 prosent.

50 ulike kunder
Utbyggingen vil gi den viktige arbeidsarenaen mer rom for diverse stell av tøy, samt diverse andre funksjoner: Møterom, samtalerom, spiserom, areal for reparasjon av tøy (som flyttes fra hovedbygg til vaskeriet).

– Alle vi ved vaskeriet ser fram til utvidelsen. Både arbeidshverdagen, sosiale fasiliteter og ulike praktiske funksjoner på bygget vil få et vesentlig løft. Vi ser nødvendigheten og glad for at virksomheten og eierkommunen bidrar til at dette skjer, kommenterer arbeidsveileder Janne Grindvik.

Vaskeriet til Ytre Namdal Vekst er alene som stor aktør på feltet i distriktet, og samarbeidet med både næringslivet lokalt og eierkommunen er godt. Totalt er 50 ulike virksomheter på kundelista til vaskeriet per i dag.

– I tråd med vårt samfunnsoppdrag benytter vi noe av overskuddet gjennom mange år til å investere i nødvendig videreutvikling. Dette er et stort prosjekt som vil bety en bedre tilrettelagt arbeidsdag for våre ansatte. Den kommende utvidelsen vil også åpne for å utvide oppdragsmengden – og vi er også i dialog med flere mulige nye kunder, forteller daglig leder Marit M. Holm.

Alle ved vaskeriet ser fram til utvidelsen!

Barrierevaskeriet; slik det framsto før utbyggingen og moderniseringen til om lag 20 millioner kroner.