Trond er superveteran med sekkevis av god varme

04. juli 2022

Mytji lys og god varme

I snart 30 år har Trond Helge Torgersen vært en stabil arbeidskar hos Ytre Namdal Vekst. 

Han var en av de første ved «Vekst». 30 år senere er Trond fortsatt tro til sin arbeidsplass. Daglig busser veteranen fem mil tur retur for å jobbe med ved. Klager aldri – og gjør det som forventes.

30 år: Trond og YN Vekst – to sider av samme sak …

52 år er Trond Helge Torgersen etter hvert blitt. Egentlig bare ungdommen da han i november 1992 var blant de første som kom i jobb ved Ytre Namdal Arbeidssamvirke; som virksomheten da het.

Siden har han sett kolleger både komme, og etter hvert runde av. Samtidig; mange har også blitt. Disse folkene er gode kolleger og kamerater – og en vesentlig del av nettverket som utgjør tilværelsen hans.

– Fint! Det er det første ordet som faller Trond i hu når han skal beskrive jobben og dagene ved Ytre Namdal Vekst. Ordet dekker så mye: Arbeidsoppgavene og alle de han trives med. Faste rutiner. Gleden av å se lønna på konto. Bare for å nevne noe …

Trond på plassen hvor han fører kontroll med det som produseres på avdelinga.

– Jeg pakker ved, veier sekker og ordner merking. Ja, det er virkelig fint, gjentar Trond mens et raskt smil glir over ansiktet. Han er en av de med fast «kontorplass» på avdelinga. Der har han kontroll med merkinga av sekker. Samt at vekta er som den skal – nemlig 15 kilo ved i en standard sekk på 40 liter.

Trond ble født i Nærøy og gikk grunnskole der. Etter hvert fikk han egen tilrettelagt bolig på Kolvereid. Der bor han fortsatt, og mye av det sosiale nettverket knyttes rundt det felles «tunet». Kort tid etter at Trond begynte på Vekst, hadde han permisjon for et års skolegang ved Peder Morset Folkehøgskole i Selbu.

Samtidig var det liten tvil om at han skulle tilbake til Kolvereid. Og jobben i Rørvik. En av flere som har fulgt Trond gjennom mange, mange år er Tor Einar Neerland, nestleder og attføringsleder ved Ytre Namdal Vekst.

Trond og nestleder ved Vekst, Tor Einar Neerland, har gjennom 25 år utviklet en fin gjendsidig tone på jobben.

– Trond er en flott og stabil type. Han liker rutiner og har stålkontroll på sitt ansvar. Samtidig som han vet å kommentere det som skjer, er han blant de som bare unntaksvis er fraværende arbeidsplassen. Dette er folk som trives godt på arbeidsplassen sin, kommenterer Nerland.

Heime på Kolvereid går det mye i TV-serier og en runde på «Bakkan» i ny og ned for Trond. Og ikke minst countrymusikk. Toner som fryder en arbeidskar som opp gjennom årene har bidratt med store mengder «lys og varme» i Ytre Namdal. Sammen med sine gode – og fine – kolleger på vedavdelinga ved Ytre Namdal Vekst.

Noen av de mange som Trond (midten bak) har jobbet sammen med på vedavdelinga ved Ytre Namdal Vekst.