Årets viktigste frokost: Behov for flere jobber

11. oktober 2022

«Viktig å ha en jobb å gå til.
Ikke bra å sitte heime og se i veggen»

JOBB: Trine Måøy (til venstre) og Henriette Rasmussen (to fra høyre) fortalte om verdien av å ha jobb. Rundt bordet fra venstre Camilla Vågan (enhetsleder strategi og samfunn Nærøysund), Hege Sørlie (kommunedirektør og styreleder YN Vekst), Janne Grindvik (arbeidsleder vaskeri YN Vekst) og til høyre Marit Måøy Holm (daglig leder YN Vekst).

Klar melding fra Trine og Henriette

Dagen da statsbudsjettet ble lagt fram, bød Ytre Namdal Vekst på «Årets viktigste frokost». Som hos søsterbedrifter over hele landet, var målet å vise betydningen av tilrettelagt arbeid for unge mennesker med ulik grad av utviklingshemming.

Henriette Rasmussen og Trine Måøy var to av de som direkte til politikere (formannskapet i Nærøysund), ansatte i NAV og flere andre tydelig fremhevet verdien av en tilrettelagt arbeidsplass. De to er blant de heldige som har fått gleden av å nytte sin arbeidskraft og å kjenne på fellesskap på ulike arenaer.

FIN MELDING: Henriette formidlet tydelig hva det faktisk har betydd for henne å ha jobber å gå til.

– Nå jobber jeg på vaskeriet her. Tidligere har jeg vært på Cubus, i kantina på InnovArena, på restaurant og i RIL-barnehagen. Uten arbeid hadde jeg kjedet meg i hjel. Nå har jeg gode venner både på jobb og på fritida, fortalte en glad Henriette.

Dessverre er mange mellom 18 og 25 år ikke like godt stilt. «Årets viktigste frokost» synliggjorde at over åtte av 10 i denne gruppen står utenfor fellesskapet med tilrettelagt arbeid. For mange unge voksne med særskilte behov går rett fra skole til en passiv tilværelse uten jobb og tilhørende oppfølging.

– Vi lokalt, og landet under ett, må slutte å utdanne unge i denne gruppen til utenforskap, sa daglig leder Marit Måøy Holm ved starten av frokosten. Foruten de personlige utfordringene, kan mye arbeidsevne – og dermed verdiskaping i samfunnet – «reddes» gjennom flere tilrettelagte arbeidsplasser.

Krav om 1.000 nye arbeidsplasser årlig

Kravet til regjeringen fra ASVL, arbeidsgiverforeningen for landets Vekst-bedrifter, er at det årlig finansieres og tilbys 1.000 nye arbeidsplasser. De siste 10 årene har snittet vært langt lavere – vel 300 i landet under ett.

Også i Nærøysund, og Namdalen ellers, er behovet for tilrettelagte arbeidsplasser stort. Brit Helen Buvarp, leder på tiltaksavdelingen pekte den alvorlige utfordringen: Mangelen på varige tilrettelagte arbeidsplasser fører til at mange ikke har et arbeid å gå til.

– Hva gjør utenforskap med egenverd og psykisk helse? spør Brit Helen Buvarp.

– Har vi i dagens samfunn råd til å la ressurspersoner stå utenfor arbeidslivet, uten å invitere dem inn? For hva gjør utenforskap med ens egenverd og selvfølelse? Hva gjør det med vår psykiske helse? Og; hvilken kostnad har dette på våre sosialbudsjetter?

Foruten personlig verdi, så er det slik at 35 personer i arbeid for Ytre Namdal Vekst i 2021 produserte varer og tjenester 25,5 millioner kroner. Samlet for alle vekstbedriftene er omsetningen drøye to milliarder kroner.  Et bra tall, men potensialet er langt høyere. Undersøkelser viser at uføretrygdede i snitt har en restarbeidsevne på 20 prosent.

– Om landets 300.000 uføre kan få gjort nytte for sin arbeidsevne, vil det årlig bety 27 milliarder i verdiskaping, framholdt Brit-Helen Buvarp.

Sentral rolle også for unge utviklingshemmede
NAV har en sentral rolle i formidling og jobbtilbud også til unge utviklingshemmede.

– De registreres som arbeidssøkere som alle andre, men det finnes ikke særskilte ordninger for denne gruppen. Derfor er NAV, vertskommunen og lokalt næringsliv alle viktige for at unge utviklingshemmede kommer ut i jobb, påpekte områdeleder Rigmor Bratland i NAV Ytre Namdal.

Bratland oppfordrer mennesker i denne situasjonen å ta kontakt med NAV for veiledning. Enten på egen hånd, eller sammen med foresatte eller andre som assisterer personen.

–  Vi vet at næringslivet gjerne sysselsetter medarbeidere med behov for tilrettelegging, men de trenger veiledning og kompensasjon for å gi et godt tilbud, sier Marit Måøy Holm.

Ytre Namdal Vekst er heleid av Nærøysund kommune. Virksomheten ordner for varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med utviklingshemming, og assisterer også andre som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet.

Gode historier forteller mye

HISTORIER: Veilederne Kari Dahle Åfløy (til venstre) og Nina Larsen formidlet historien til to karer som begge opplever verdien av å komme ut i arbeidslivet på egne premisser.

Alle på frokosten fikk også høre eksempel om andre som har vært tilknyttet Vekst og som har kommet seg ut i arbeid. Veilederne Kari Dahle Åfløy og Nina Larsen delte et par historier om to menn i 40 og 50 årene og deres vei inn i arbeidslivet. Begge disse er i dag i arbeid, den ene i privat virksomhet, mens den andre jobber nå i kommunal sektor. Dette viser at både kommunen og det private næringsliv kan hente viktige ressurser gjennom denne gruppen arbeidstakere. Nøkkelen er flere tilrettelagte jobber.

Etter «Årets viktigste» er daglig leder i YN Vekst optimistisk med tanke på veien videre.

– Alle ser behovet for flere arbeidsplasser, og rundt bordene kom flere konkrete ideer. Vi er glade for at eierkommunen ser at de bedre kan ivareta både virksomheten og målgruppen – helst i et enda tettere samspill med NAV. Jobben er krevende og personavhengig, og vi som har tildelt ansvar må fortsatt være tydelige på de faktiske behovene, sier Marit Måøy Holm.

Innsatsen fra Ytre Namdal Vekst ligger i skjæringspunktet arbeidsliv og omsorg. I tillegg til ulik produksjon, jobbes det med «24/7-mennesket»: Kosthold, trening, tankevirus og gode rutiner. En vekstbedrift gjelder altså ikke kun arbeidstiden, men hele døgnet.
«Vi utvikler mennesker» er vår visjon.