«Ja, det koster, men det er verdt det»

01. november 2022

av Marit Måøy Holm,
daglig leder Ytre Namdal Vekst

«Ikke glem menneskene bak tallene»

«Ja, det koster en del penger, en det er verdt det!»

Alle ordene over tilhører arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. I et intervju i Dagens Perspektiv 8. juli 2022 var hun tydelig på at det er viktig for regjeringen å gi mer penger og ressurser til individuell og tettere oppfølging av enkeltmennesker gjennom NAV. «Dette er en villet politikk» la statsråden til i samme intervju.

Dette varmet oss som hver dag jobber med mennesker på arbeidsmarkedstiltak. Hurdalserklæringen er også tydelig på at Støre-regjeringen har som mål å levere på dette. Desto mer overraskende var det å lese forslaget til neste års statsbudsjett. I budsjettforslaget reduseres bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak med 472 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til kuttet på 264 millioner kroner i revidert statsbudsjett for 2022. Er det dette regjeringen kaller «villet politikk»?

Prognosene tilsier at vi går økonomisk tyngre tider i møte. Bak tallene er det mennesker som av ulike årsaker har utfordringer, og som rammes ekstra hardt av kuttene i statsbudsjettet. Vi må ikke glemme disse menneskene. Det er vårt samfunnsansvar å gi alle en meningsfull hverdag. Alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det.

Voksende tilfang, ja, men noen glemmes …

Det viktigste argumentet for kuttene har vært lav ledighet. Ferske tall viser 2,6 prosent arbeidsledighet i landet i oktober. Det er historisk lavt og der Trøndelag er et av fylkene med den laveste ledigheten. Men regjeringen glemmer alle dem som ikke drar fordel av det voksende tilfanget av jobber. Én av fem trøndere lever i det som defineres som utenforskap. Det er alltid en grunn til at mennesker er på arbeidsmarkedstiltak. All erfaring viser at disse personene trenger god og individuell oppfølging for å bli en del av arbeidslivet.

Lav arbeidsledighet skaper både muligheter og utfordringer. Mulighetene for å få og bytte jobb er gode, mens arbeidsgivere må justere sine planer fordi de ikke greier å rekruttere medarbeidere med den kompetansen de har behov for. For personer som står utenfor dette arbeidslivet og ikke får en av de ledige jobbene, kjennes utfordringene om mulig enda større. Fordi de ikke har den rette kompetansen og mangler arbeidserfaring. Uten veiledning og støtte, er det svært krevende å finne veien inn i arbeidslivet. Grunnen til at den enkelte har det sånn, kan være mange. Vi i Ytre Namdal Vekst er en av mange vekst- og attføringsbedrifter i landet som årlig hjelper tusenvis inn i et verdig arbeidsliv.

Ytre Namdal Vekst driver arbeidsrettede tiltak for NAV og Nærøysund kommune. Vi gir opplæring, kvalifiserer og formidler til ordinært arbeid gjennom arbeidsforberedende trening (AFT), og vi tilbyr tilrettelagt arbeid (VTA) i egen virksomhet og bistår i overgang til det ordinære arbeidsmarkedet. På oppdrag for Nærøysund kommune driver vi ungdomstiltaket Steam, et tilbud om arbeidsrettet aktivitet for unge mellom 18 og 30 år som står utenfor arbeidslivet eller skole.

ÅPNE DØRER: Gjennom samarbeid, åpne dører og kvalifiserte veiledere gis enkeltpersoner muligheter som kan komme den enekelte til gode. 

Gjennom 30 år har Ytre Namdal Vekst hjulpet mange ytternamdalinger inn i arbeidslivet. Vi er regionens hjørnestein innen vårt fagområde, og et viktig verktøy for at alle skal møte et inkluderende arbeidsliv i kommunen. Vår erfaring gjennom 30 år kommer enkeltpersoner som du sannsynligvis kjenner eller ofte møter, til gode. Hos oss får de hjelp og støtte fra dyktige, godt kvalifiserte veiledere i et velfungerende samarbeid med lokalt næringsliv.

Nærøysund har et næringsliv i sterk vekst, og vår region har vi en uttalt ambisjon om å skape over tusen nye arbeidsplasser de nærmeste årene. Mange av disse jobbene kan fylles av personer som i dag står utenfor arbeidslivet. Så hva skal til? Svaret er at NAV må har tilstrekkelige ressurser til individuell og tettere oppfølging av enkeltmennesker. Hurdalserklæringen ga vekst- og attføringsbransjen energi til å jobbe enda hardere med vårt viktige samfunnsoppdrag.

Fortvilende å erfare at regjeringa vil redusere overføringene

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum varslet en arbeidsmarkedspolitikk der «alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det». Da er det fortvilende å erfare at regjeringa vil redusere overføringene til NAV og arbeidsmarkedstiltakene med 472 millioner kroner neste år. Resultatet er at alle som kan og vil jobbe, ikke får muligheten til det.

Jeg er oppriktig bekymret og utålmodig på vegne av hvert enkelt menneske som i dag står utenfor arbeidslivet eller utdanning – uavhengig av årsak. I økonomisk trange tider er det viktigere enn noensinne å ta vare på de som faller utenfor. Arbeidsgivere som trenger nye medarbeidere, gir oss en mulighet til å få flere i jobb.

Ytre Namdal Vekst og vår bransje ønsker å hjelpe flere. Vi kan arbeidsinkludering og vet det er verdt pengene! Så kjære arbeids- og inkluderingsminister, ikke glem menneskene bak tallene. Gjør oss i stand til å gi alle den muligheten de fortjener. For som du selv sier, det koster en del penger. Men det er verdt det!

HJØRNESTEIN: Gjennom 30 år har Ytre Namdal Vekst hjulpet mange ytternamdalinger inn i arbeidslivet – og er regionens hjørnestein innen fagområdet.