Oppløftende for godt over 100 namdalinger

21. desember 2022

157 kvinner og menn. Noen sykemeldt, andre utenfor eget arbeid eller utdanning. Bildet etter en periode i Oppfølgingstiltaket: Vel 100 av den totale gruppen ut i jobb – og ytterligere nær 10 i gang med mer skolering.

Senhøsten 2019 var NAV oppdragsgiver da Vekst-bedriftene i Namsos, Grong og Nærøysund kom i gang med felles arbeid. I alt fire veiledere hadde fram til Oppfølgingstiltaket ble avsluttet sist oktober måned full dekning av deltakere; samt at det tidvis også var venteliste.

– I alderen 22 til 65 år var det tale om en sammensatt gruppe. Både arbeidssøkere og sykemeldte i arbeidsforhold; alle klare for å komme ut eller tilbake i jobb, forteller veileder Ida Nordahl ved Ytre Namdal Vekst.

Underveis i tiltaket fikk 30 mennesker – deriblant Petras – en ny jobb å gå til, mens 54 andre personer fikk en mer avklart arbeidssituasjon og gjennom økt arbeidsdeltakelse.

Foruten arbeid og utdanning viser resultatene at nær 10 prosent av deltakerne startet i andre tiltak i regi av NAV. Videre ble en mindre andel, fem prosent, koblet opp mot andre aktive muligheter i Vekst-bedriftene – som Arbeidsforberedende trening (AFT)

BRED PLATTFORM: – Vi lærte mye av hverandre og fikk et godt samarbeid, sier veileder Ida Nordahl om jobben med de andre Vekst-bedriftene. 

Som fagpersoner i en Vekst-bedrift noterte veilederne flere positive sider ved Oppfølgingstiltaket.

– Vi fikk til godt samarbeid på tvers av Vekst-bedriftene. Vi lærte mye av hverandre, som igjen resulterte i bra løsninger for hele Namdalen. Videre er blandingen av jobber innen både offentlig og privat sektor interessant – med helse, service og varehandel som særlig aktuelle felt, sier Nordahl som sammen med sine kolleger også verdsatte anledningen til å kunne følge opp deltakerne over tid.

Og som at folk er forskjellige, så var den totale gruppen i dette tiltaket også variert. Både i alder og med tanke på individuelle utfordringer som var ønskelig å løse. Det kunne handle om psykososiale forhold – eller rett og slett behov for omskolering etter et tidligere yrkesliv.

Støtte, avklaring og tilrettelegging

I Oppfølgingstiltaket fikk den enkelte deltaker støtte, avklaring og tilrettelegging,

– Når vi nå oppsummerer, tenker jeg at ikke bare de isolert sett gode formidlingstallene må vektlegges. Det aller viktigste er at deltakeren får hjelp med å avklare sin arbeidssituasjon. Det handler om å ta med seg erfaringer og bygge videre på de muligheter som åpner seg, framholder Ida Nordahl.

Som veileder i Vekst-familien ser hun tilbake på et godt og spennende samarbeid mellom Namsos, Nærøysund og Grong – og Nordahl mener at det kan bygges videre på de gode erfaringene vi har gjort oss.

Falck Helse viderefører nå det konkurranseutsatte Oppfølgingstiltaket.  De tre Vekst-bedriftene i Namdalen har i overgangen til ny tilbyder bidratt for en så bra og smidig «overgang» som mulig – med tanke på den viktige tjenesten som skal ytes.