Samarbeid skapte ny arbeidsplass

11. januar 2023

Arbeidslysten var som før, men helsa sviktet. Derfor måtte Petras (44) ta «vedlikeholdspause» i noen måneder. Og ikke minst; styre mot en jobbhverdag som kroppen over tid kunne håndtere.

NYE HØYDER: Foruten passende oppgaver, var denne løftebukken det som Petras Sakavicius trengte for å komme tilbake til arbeidslivet etter en lengre periode med rehabilitering.

Det var i februar i år at mannen opprinnelig fra Litauen først kom i kontakt med Høylandet Auto. Da var han gjennom runden i helsevesenet og blitt rehabilitert i knærne. Og med det veldig klar for å komme seg ut i arbeid igjen.

Ettersom Petras Sakavicius siden våren 2005 har bodd ved Rørvik og i Nærøysund, så hadde han bra kunnskap om mulige arbeidsgivere for sitt neste jobbkapittel.

44-åringen er av typen med tilstrekkelig energi og arbeidsvilje, men som trengte assistanse fra en profesjonell aktør for å komme i posisjon til nytt arbeid. Rent formelt skjedde det via NAV og Ytre Namdal Vekst, hvor veileder Ida Nordahl hos sistnevnte tok kontakt med arbeidsgiveren. Det ble en opptur; akkurat som med så mange flere i Oppfølgingstiltaket  i regi av de tre Vekst-bedriftene i Namdalen …

– Med Petras handlet det egentlig om et «hurtigspor» i den fastlagte prosessen med å finne en ny jobb. I permisjonstida fra sin tidligere arbeidsgiver var målet å finne oppgaver som kunne passe både hans kompetanse og de begrensningene som helsa satte. Og på den veien bidro både NAV, tidligere arbeidsgiver ved Rørvik Marina og vi på Vekst å finne en løsning, forteller Nordahl.

– Ja, knærne mine måtte bli bra. Etter fem måneder med sykemelding var jeg klar for å komme i gang og arbeide igjen, smiler hovedpersonen selv.

Fordeling av ansvar
Høylandet Auto, en i hovedsak tradisjonell bilforhandler og -verksted i Rørvik, hadde oppgaver som kunne passe Petras. Selv om han ikke er noen faglært bilmekaniker. I fødelandet Litauen jobbet han mest med matproduksjon i et slakteri. Gjennom årene i Ytre Namdal dreide riktignok jobbhverdagen mot mekanisk industri – hvor altså belastningen med å jobbe mye «på kne» til slutt fikk sine følger. Med tanke på Petras sin helse og førlighet.

HISTORIE: Hvordan Petras kom seg ut i nytt arbeid igjen, er et godt eksempel på hvordan samarbeidet mellom en privat aktør og det offentlige virkemiddelapparatet evner å samarbeide.

For Høylandet Auto var utfordringen at oppgavene som den mulige nye medarbeideren kunne jobbe med, krevde spesielt utstyr som de verken hadde – eller i utgangspunktet tenkte å investere i. Videre var det heller ikke 100 prosent gitt at personen, Petras i dette tilfellet, over tid ville trives og fungere i miljøet.

Men disse tingene var det altså mulig å få avklart og komme forbi. Det er daglig leder Arne Johan Sørvik ved Høylandet Auto Rørvik glad for. I dag disponerer Petras en løftebukk som tar arbeidet opp i rett høyde.

– Mitt utgangspunkt er at folk fortjener å få prøve seg. Rett og slett få anledning til å vise at de duger. Samtidig kan det for en arbeidsgiver bli vel krevende på eget ansvar å ta inn kandidater. Utfordringer kan oppstå i fall ulike forhold ikke «stemmer». Ved samarbeidet med NAV og en profesjonell aktør som Ytre Namdal Vekst blir ikke vi, som en forholdsvis liten arbeidsgiver, stående alene.

Ingen grunn til uro …
Ved omskolering og rekruttering er dette noe som mange arbeidsgivere kan stå overfor. Og det er utfordringer som veilederne ved Ytre Namdal Vekst er veldig godt kjent med.

– Utenforskap fra arbeidslivet, uansett hva det skyldes, kan bli krevende for den enkelte. Det er derfor viktig at det formidles at det finnes muligheter for å få bistand i en slik prosess. Utprøving i form av arbeidspraksis gjennom oss og arbeidsgiver kan være en inngang tilbake i arbeidslivet igjen. I slik prosess står ikke arbeidssøkeren eller arbeidsgiver alene. Vi har god og lang erfaring med dette arbeidet og vi er løsningsorienterte, sier veileder Ida Nordahl.

MÅLET: I sum handler det om å finne en ramme hvor kompetansebehov, utfordringer og endelig “kjemien” spiller på lag …

I sum handler det om å skape en ramme hvor bedriftens kompetansebehov, utfordringene til kandidaten og endelig kjemien mellom folk spiller på lag. Når noen av ulike årsaker må gi opp sin gamle jobb, er det viktig å vite at det finnes flere muligheter tilbake til arbeidslivet.

I «tilfellet Petras» er det mange som er glade for at det finnes et godt innarbeidet system.

– Jeg er veldig glad. Jobben med klargjøring og reparasjon av småmaskiner er super. Og folkene er veldig trivelige, smiler hovedpersonen som fra 1. desember økte til 80 prosent stilling.

Også sjefen Arne Johan er glad for det siste tilskuddet i staben som i dag teller totalt 13 medarbeidere. Mens det for Ytre Namdal Vekst og samarbeidspartner NAV er en glede å ha bistått nok en person tilbake til yrkeslivet.

– Samarbeidet med næringslivet lokalt er godt. Samtidig ønsker vi at enda flere skal se mulighetene og ta kontakt med oss. Da er det å merke seg at full 100 prosent stilling ikke er utgangspunktet. Ofte har både arbeidsgiver og mulig ny medarbeider et behov og kapasitet som er lavere. Å starte med en gradert stilling og så ta det derfra kan da være gunstig, framholder veileder Ida Nordahl ved Ytre Namdal Vekst.

Les mer om Oppfølgingstiltaket HER – og hvordan over 100 Namdalinger ble “løftet”: