Elisabeth er ny på den gode og kjente VTA-veien

11. februar 2023

Hun har lang fartstid som sykepleier, men fra årsskiftet er Elisabeth Kristiansen veileder for VTA (Varig tilrettelagt arbeid). I 30 år har YN Vekst drevet arbeidsmarkedstiltak for NAV og eierkommunen – og VTA er tiltaket som i alle år har «stått seg».

STYRKING: Daglig leder Marit M. Holm (til høyre) er glad for at det viktige VTA-tiltaket er styrket med Elisabeth Kristiansen.

VTA er selve fundamentet for samfunnsoppdraget til Ytre Namdal Vekst. I dag har bedriften 31 VTA-plasser, og tiltaket er for personer som er uføre som følge av sykdom eller skade.

Arbeidstakerne er fast ansatt, med arbeidsavtale og de får bonuslønn utbetalt månedlig. Bonuslønna kommer, som det ligger i ordet, som en bonus i tillegg til uførestønaden de får fra NAV.

– Vi styrker VTA-tiltaket med en ny leder fordi vi erfarer stadig høyere krav til innholdet i tilbudet som vekstbedriftene skal gi arbeidsfolket. NAV krever at det i alle sammenhenger tas utgangspunkt i markedets behov for arbeidskraft; både lokalt og nasjonalt, forteller daglig leder Marit M. Holm.

Med utgangspunkt i dette har YN Vekst alltid tilbudt arbeidsoppgaver med varer og tjenester som er lokalt etterspurt – både i privat og offentlig sektor. Dette sikrer både et marked for omsetning, samt at arbeidstakerne får en kompetanse med mulighet for integrering i det ordinære arbeidslivet.

VTA er grunnstammen
Etter en måned i jobben, har Elisabeth Kristiansen på ulike vis fått bekreftet at dagens VTA utgjør selve grunnstammen ved YN Vekst.

– På forhånd, før jeg startet i nyjobben, var tanken at jeg kjente både virksomheten og folkene godt. Når jeg nå er på innsiden, så kan jeg trygt si at «Vekst-familien» er mer sammensatt enn hva mange i lokalmiljøet faktisk tror. Alle med behov for oppfølging og støtte er langt ifra noen ensartet gruppe som kan settes i en bestemt bås, understreker Elisabeth.

Et mulig springbrett inn i ordinært arbeidsliv

– Hva som blir rett for den ene, trenger ikke være løsningen for den andre. Hele tida må individuell tilpasning og opplæring være det som gjelder. Tanken om at VTA i beste fall blir et springbrett inn i ordinært arbeidsliv er et riktig mål. Da gjelder det å ha oppmerksomhet mot varierte oppgaver og personlig utvikling for hele mennesket, understreker den nye veilederen.

MILJØ & TILLIT: Med mål om tilrettelegging og utvikling, er det å bli godt kjent med hverandre en viktig del av VTA.

En personlig sak
Noe av det mest interessante med jobben er å bli kjent med hver enkelt person. For å nå dit alle involverte ønsker, er tillit en forutsetning. Og gjensidig respekt kommer ikke på et blunk – den må bygges trinn for trinn.

Derfor synes Elisabeth også i sin nye jobb det blir motiverende og givende å få være tett på mennesker – og samtidig være bevisst på et godt samarbeid med NAV og næringslivet for å finne muligheter. For både kompetanseheving og at noen av «hennes» på VTA skal kunne ta steget fullt ut; altså ved å finne en plass i ordinært arbeidsliv.

– For nødvendige læreplaner, opplæring og tilrettelegging er NAV og næringslivet en viktig partner. Derfor må vi veilederne prioritere god dialog alle veier, sier den erfarne sykepleieren som ser fram til nye utfordringer og mye personlig læring gjennom nyjobben på Ytre Namdal Vekst.

Blikk for unge uføre
Selv om inngangen til VTA er vid og inkluderende, så er unge uføre en gruppe som det rettes ekstra oppmerksomhet mot. I dag står åtte av 10 unge uføre uten jobbtilbud når de avslutter videregående skole. For at de gjennom VTA skal nå målet om inngang til arbeidslivet, er det ekstra viktig at den enkelte, samt familie og omgangskrets, blir del av en god prosess som får start på positiv utvikling.

– Det vi snakker om vil ofte være krevende å få til, men når vi først lykkes så har det utrolig stor betydning – med tanke på mestring og livskvalitet. Ikke bare for den enkelte, men også de mange som står rundt, tenker en motivert veileder Elisabeth Kristiansen.

Kjernen i VTA: Mestring og livskvalitet