VTA og AFT gir rike muligheter til MANGE

23. februar 2023

Læring, mestring og utvikling

Behovet i arbeidsmarkedet. Først og fremst det lokale, men også det nasjonale. Det inngår i mål og resultatkrav både for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT).

ARENA KOLVEREID: Pallefabrikken er en effektiv og tilrettelagt arbeidsplass som ikke minst ivaretar konkrete behov innen lokalt næringsliv.

Læring, mestring og utvikling for den enkelte. Selve hovedmålene innenfor VTA i regi av NAV og landets vekstbedrifter. I Ytre Namdal Vekst tilbys dette gjennom aktiv tilpasning og deltakelse innen ulike arbeidsområder i vår virksomhet.

Da behovene i det lokale arbeidsmarkedet skal være styrende, preges oppgavene innenfor VTA også av dette. I Nærøysund handler det om både servicetjenester og tradisjonell produksjon. Vårt vaskeri og våre to pallefabrikker er eksempel på vel tilrettelagte og oppgraderte interne virksomheter.

STOLT: Rosa er et eksempel på en VTA-medarbeider som tok steget ut i ordinært arbeidsliv.

Etterspurt integrering
Ønsket effekt innen VTA er at deltakerne kan få bedre muligheter for integrering i det ordinære arbeids- og samfunnslivet. Tiltaksdeltakerne skal få både tilbud og veiledning om utprøvning i ordinært arbeidsliv etter behov. Gjerne ved at permisjonsordningen benyttes.

Ytre Namdal Vekst er aktive i markedet for at ansatte på VTA kan hospitere i eksterne bedrifter. Rosa Mauseth er nå en stolt medarbeider hos Rema 1000 på Rørvik etter et godt samarbeid mellom henne, arbeidsgiver og Ytre Namdal Vekst. (Lenke til saken om Rosa her)

Yrkesfaglig utvikling
Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakeres arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Her oppfordres blant annet til «yrkesmessig mobilitet», og våre veiledere kartlegger deltakernes totale ressurser og utviklingsmuligheter i forhold til arbeidsmarkedet, veileder de i forhold til de krav som arbeidslivet stiller, både arbeidsrelaterte ferdigheter og sosial fungering.

Ytre Namdal Vekst legger også til rette for yrkesfaglige løp og annen aktuell opplæring eller utdanning. Gjerne i samarbeid med arbeidsgivere og videregående skoler.

Skal være tilpasset behovet i arbeidsmarkedet

Fag- og yrkesopplæring skal altså være tilpasset behovet i arbeidsmarkedet. Hvis deltakerne ikke har fullført videregående, vil kompetanse være en del av kartlegging og dialogen med veileder i NAV. Mål om fagbrev, eller delkompetanse (lærekandidatløp), er gjerne det som i praksis blir satt i opplæringsplanen til for de som deltar innenfor Arbeidsforberedende trening.

Samarbeid åpner dører og gir muligheter
Gjennom samarbeid mellom deltakerne i arbeidsmarkedstiltak, arbeidsgivere, videregående skoler og NAV åpner veilederne ved Ytre Namdal Vekst dørene både for den enkelte som trenger hjelp og arbeidsgiverne med behov for nye medarbeidere.

Erkjennelsen av at dette arbeidet krever tid og ressurser opplever Ytre Namdal Vekst er til stede, men samtidig må det jobbes for å øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak og for å styrke motivasjon hos hver enkelt som i dag står uten arbeid eller utdanningstilbud.

Formidling til nye arbeidsgivere er en del av oppdraget

ARENA VOKSER: Vaskeriet i Rørvik er en annen av YN vekst sine tilrettelagte arbeidsarenaer som i disse dager – vinteren 2023 – blir vesentlig utvidet.