Hvordan gi alle en mulighet til arbeid?

12. juli 2023

Kronikk av Brit Helen Helmersen Buvarp, leder Tiltaksavdelingen ved Ytre Namdal Vekst.

Fredag og nok en arbeidsuke er over.

Helga nærmer seg, og godfølelsen kommer sigende sammen med en takknemlighet over å ha jobben å gå til.

En jobb som gir meningsfylte arbeidsoppgaver og ett sosialt nettverk med gode kollegaer.

Selvfølgelig litt sliten etter en arbeidsuke, men sliten på en god måte. For det å få bruke sine ressurser, lære noe nytt og utvikle egne ferdigheter gir en god selvfølelse og økt livskvalitet.

Dessverre er det ikke en selvfølge for alle å få kjenne på godfølelsen når arbeidsuken går mot helg. Mange står i dag uten jobb, og spesielt vanskelig er det å få jobb om du er født med en utviklingshemming.

Av de som er født med utviklingshemming, står 8 av 10 ungdommer mellom 18 og 25 år uten arbeid i Norge. 

Ungdommer med store ressurser, men som med bakgrunn i sin helse ikke kan stå i ett ordinært utdanningsløp. Uten utdanning blir det vanskelig å få en jobb å gå til, og mange mister dermed også den sosiale integreringen i samfunnet som en arbeidsplass bidrar til.

Å stå uten jobb elle utdanning skaper ett utenforskap som er tungt for mange å bære.

Arbeid og helse henger tett sammen og er en viktig del av voksenlivet for de fleste.

Arbeid gir ikke bare bedre helse, struktur i hverdagen og en følelse av mening. Det gir også en økt økonomisk trygghet.

I Norge er det bred politisk enighet om att det skal være mulighet for alle å få delta i arbeidslivet.

Regjeringen har tallfestet at det er behov for 1000 nye tilrettelagte arbeidsplasser for hvert år.

I 2023 ble det bevilget for 250 nye tilrettelagte arbeidsplasser- 750 færre enn det er behov for.

Det er all mulig grunn til å stille spørsmål med hvorfor regjeringen ikke prioriterer å gi alle en mulighet til å delta i arbeidslivet?

Arbeid gir ikke bare bedre helse og økonomisk trygghet til arbeidstakeren. Arbeid tilfører også samfunnet verdiskapning gjennom produksjon av varer og tjenester.

Vekstbedrifter som er medlem av ASVL, produserte i 2021 varer og tjenester for til sammen 2 mrd kroner. Dette i tillegg til den samfunnsnyttige gevinsten som arbeid bidrar til gjennom livsmestring og egenutvikling.

Ytre Namdal Vekst gir i dag tilrettelagt arbeid til 34 arbeidstakere som leverer varer og tjenester til kommunen og det lokale næringslivet. Gjennom drift av Bua, distribuering av hjelpemiddel, produksjon på vaskeriet og pallen bidrar Ytre Namdal Vekst til en stor lokal verdiskaping både økonomisk og menneskelig.

Vekstbedriftene har en unik posisjon i samfunnet med å være en bidragsyter for at mennesker med ressurser kommer til nytte også i det ordinære arbeidslivet. Vekstbedriftene er en arena der arbeidstakere utvikles gjennom tilrettelegging, variasjon, nye erfaringer og økt kompetanse.

Gjennom selvbestemmelse og valgmuligheter får den enkelte arbeidstaker mulighet til å utvikle seg etter egne ønsker og verdier.

For mange kan vekstbedriften være veien for å oppfylle drømmen om en ordinær jobb.

Norge har ikke råd til å holde noen utenfor arbeidslivet, derfor trenger vi flere tilrettelagte arbeidsplasser

 « Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide sammen er suksess» – Henry Ford