Bryt utenforskapet: Ikke la FRYKTEN stoppe deg!

02. november 2023

Utenforskapet. Hvor starter det? Og hvor opphører det? Dagen på Norveg i forrige uke ble en solid vekker. Og en dag for refleksjon og mulige veier for hvordan vi – i fellesskap – kan inkludere flere i arbeidslivet.

KREVENDE: En hverdag med Tourettes syndrom. Adrian Lund fikk gjennom sitt gnistrende foredrag tydelig fram forståelsen for at ikke alle er like – og at det faktisk kan være en fordel.

For saken er stor, og med mange ansikt. I Nærøysund viser tall at hele 1.400 i alderen 16 til 66 kjenner på utenforskap. Når kommunen «bare» teller totalt 10.000, blir dette litt voldsomt. Særlig hvis mangel på engasjement får råde grunnen.

ALVOR: «Ord som dreper». Stian Grastveit evnet ved hjelp av enkle bilder å skape forståelse for hvordan vi alle kan møte mennesker med mer respekt og forståelse.

På Vekst jobber vi daglig, året rundt, for å løfte mennesker inn i fellesskapet. Gjerne krevende, men ofte lykkes vi. I så måte var fremføringene til Stian Grastveit og Adrian Lund to usedvanlig sterke bidrag. Egnet til motivasjon – og ikke minst ettertanke.

Ikke tradisjonelle «A4-foredrag»; heller to høyst personlige drama. Rett inn i det felles rommet. Ekte, nakent og ærlig. Slik viste både den tidligere topputøveren, en av få som har vist ansikt som homofil i idretten og hans kollega for dagen, en ung voksen sterkt preget at Tourettes syndrom, hvordan annerledeshet kan utfordres.

Hvordan så vel medfødte som påførte utfordringer faktisk kan snus til egen styrke.

Ofte skyldes ting mangel på psykologisk trygghet. FRYKTEN stopper ofte det som kan bli starten på positiv endring hos den enkelte. Adrian Lund sa det blant annet slik: 

Kjenn på ubehaget, men prøv!

«Sett litt krav til deg selv. Kjenn på ubehaget, men prøv! Evner du å bryte frykten og gå ut av egen komfortsone, kan du starte å vokse».

Ved Ytre Namdal Vekst har våre veiledere lang erfaring og god kompetanse som kommer både tiltaksdeltakere og arbeidsgivere til gode. Men vi får ikke til dette uten et godt samarbeid Nav, Nærøysund kommune, de videregående skolene og næringslivet. Derfor denne arbeids og inkluderingskonferansen Fellesskap for framtiden.

Vi håper på konkrete resultat lokalt!

Under konferansen ble det også jobbet med tema i grupper. Resultat og oppfølging av dette vil vi komme tilbake til dere med senere 😊

RELASJONER: Tove Iversen med definisjonen av relasjonskompetanse på veggen.

Tove Iversen var dagens tredje foredragsholder; med sitt tema relasjonskompetanse. Innen ledelse la hun vekt betydningen av å kjenne, og være interessert i, folket som skal ledes. Akkurat det betyr mye.

Denne uka forsterket Amund Hellesø, nyvalgt ordfører i kommende fireårsperiode, ved konstitueringen av det nye kommunestyret behovet for å redusere det store utenforskapet. Vi på Vekst er takknemlig for at «skipet» er satt i bevegelse – og vil bidra til at alle gode krefter evner å holde fart og kurs på det gode fellesarbeidet i lang tid framover.

FELLES LØFT: I løpet av dagen jobbet deltakerne med gruppeoppgaver – og resultatet vil danne basis for videre arbeid mot utenforskap i vår region!

Sist, men ikke minst: Økonomisk støtte fra disse gode partnerne var med å sikre gjennomføringen: Nav, InnovArena ved Emploi +1000, Sparebank SMN1 samfunnsstøtte og SalMar. 

En stor takk til alle våre gode medspillere!