Wilma blomstrer på Soltoppen

23. november 2023

En godt voksen innvandrer. Uføretrygdet og gull verdt for lokal helsetjeneste. Møt Wilma (61) – hun som stortrives i arbeidshverdagen ved en institusjon i Nærøysund.

Mange, ikke bare Wilma, gleder seg over arbeidet ved Soltoppen. Ikke minst avdelingsleder Ida Christine Gjeseth Waagø og avdelingsleder Anita Hansen (til høyre) synes godt om løsningen.

«Så godt kan eit menneske væra at det blir vakkert av det»

I en travel hverdag taler Duun-sitatet på veggen sitt tydelige språk.

Ordene på veggen. Hver dag, sikkert flere ganger daglig, passerer Wilma disse. Et Olav Duun-sitat. Verken hun – eller de øvrige 16 kollegene ved Soltoppen – har så mye tid og anledning for refleksjon over det budskapet.

Likevel er det selve kjernen i hverdagen: Flinke folk som gjør innsats som gagner fellesskapet. I dette tilfellet 17 beboere som med behov for oppfølging og oppmerksomhet ved avdeling for hjemmebaserte tjenester i etasjen over det kommunale legekontoret.

Arbeidsdagen starter gjerne med at Wilma ordner kaffe og frokost til beboerne ved Soltoppen.

Historien til Wilma Haugen er unik og hennes egen. Samtidig kunne flere andre med sikkerhet opplevd mye av det samme. For det handler om mennesker – gode mennesker – som tross ulike egne utfordringer fortsatt har mye å bidra med. I fellesskapet, for fellesskapet.

Kort om bakgrunnen til 61-åringen: Opprinnelig fra Filipinene er Wilma godt gift med en ytternamdaling. Våren 2021 startet hun ved kjøkkenet/kantina til InnovArena i Rørvik – på tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening) i regi NAV og Ytre Namdal Vekst.

Tiden ved InnovArena ble avsluttet etter to år, i april 2023. Ettersom Wilma da var over på uføretrygd som grunnlag for sine ytelser, kunne hun ikke fortsette i arbeidspraksis. Uansett ønsket Wilma seg mer enn gjerne en arbeidsplass – for både sosialt nettverk og språkopplæring – åpnet det seg en mulighet innen ordningen VTA-O ved Soltoppen; som jo er en viktig del av eldreomsorgen i Nærøysund.

VTA-O er en ordning som åpner for en ansettelse i ordinært arbeidsliv for uføretrygdede som har en arbeidsevne på minimum 50 prosent med tilpassede tilrettelegginger. I praksis får arbeidsgiver via Nav tildelt en årlig sum for å ha en ansatt gjennom tiltak. Til forskjell fra andre ordninger som gjerne lokale vekstbedrifter organiserer – så må arbeidsgiver, i dette tilfellet kommunen, ta oppfølgingen selv.

VTA-O åpner for ansettelse i ordinært arbeidsliv

Wilma Haugen – her i hvit uniform – stortrives på Soltoppen. Her i lag med veileder Kjersti Vean (til venstre) på Ytre Namdal Vekst, leder Anita Hansen hjemmebaserte tjenester Nærøysund og avdelingsleder Ida Christine Gjeseth Waagø ved Soltoppen.

 

Blant de øvrige ansatte, og ikke minst de 17 beboerne, så har Wilmas inntreden i halv stilling på felleskjøkkenet blitt en veldig fin historie. Slik sier avdelingsleder Ida Christine Gjeseth Waagø det:
    – Med Wilma i denne rollen, frigjøres tid hos våre hjelpe- og sykepleiere til oppgaver hvor deres kompetanse er nødvendig. Og ikke minst gjør personligheten og jobben hun gjør mye bra for miljøet her. Wilma sprer rett og slett glede rundt seg.

Wilma sprer glede rundt seg

Anita Hansen, leder for hjemmebasert tjeneste i Nærøysund, ønsker at mange flere merker seg hva som her er oppnådd.
   – Behovet for flinke hender og gode hoder i det offentlige er vel kjent. Jeg tenker også at det finnes flere i vår kommune som kan utvikle sin egen rolle på samme måte som Wilma her ved Soltoppen, sier Hansen. I likhet med avdelingsleder Gjeseth Waagø og veileder Kjersti Vean ved Ytre Namdal Vekst peker hun på en viktig faktor:
   – Ikke bare å trykke på «knappen», så ordner alt seg. Helt avgjørende å bruke den tida som er nødvendig; for å skape trygghet og en god ramme rundt situasjonen. Hvis man i felleskap evner det, kan flere lykkes på samme måte som Wilma her, mener de tre lokale lederne.

Veileder Kjersti Vean ved Ytre Namdal Vekst er glad for at Wilma har funnet sin plass ved institusjonen Soltoppen.

Hva så med hovedpersonen selv? Hva tenker Wilma om hverdagen ved Soltoppen? Hun som gjerne er på plass i god tid før 08:00. Da setter hun i gang med å lage kaffe og forberede frokost til folket.
     – Det er veldig fint å være her. Først kjente jeg ingen, nå er det mange jeg snakker med og som jeg ordner mat for. Det er veldig bra å komme ut og få treffe folk, snakke språket og lage mat, smiler hun som for ni år siden var helt ny i Ytre Namdal.

I dag er 61-åringen
takknemlig for meningsfullt arbeid på en fin og stabil plass.
    – Å bygge tilhørighet og ansvar på denne måten er noe som klart gir mye til mange, konkluderer avdelingsleder Gjeseth Waagø; når praten rundt bordet er i ferd med å rundes naturlig av. Klokka viser jo at Wilma snart skal i gang med å dekke til dagens middag.
    – Noen spiser sammen på kjøkkenet her, mens andre vil ha maten på rommet sitt. Det ordner vi jo, formidler Wilma Haugen med nok et godt smil.

 

Takknemlig for meningsfullt arbeid på en fin og stabil plass.

Slik fungerer VTA-O

Noen mennesker på uføretrygd kan ha mulighet til å gjøre tilpassede oppgaver. Det kan ordningen Varig tilrettelagt arbeid være aktuell.
   
Tiltaket foregår ved at arbeidsgivere ansetter og tilbyr arbeid som bidrar til å utvikle arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
   
Den ansatte får betalt vanlig uføretrygd. Arbeidsgiver får et månedlig tilskudd for å tilrettelegge for arbeidet. Dette tilskuddet brukes vanligvis til å utbetale en bonuslønn til den VTA-O ansatte.

Slik kom Wilma inn i tjeneste

Da det ble avklart at Wilma skulle søke om uføretrygd måtte hun ta en pause fra arbeidspraksis.
   
Etter Nav sine regler kan ikke en person stå i noen form for tiltak eller praksis i perioden hvor søknad om uføretrygd behandles.
    Wilma fikk søknad om uføretrygd innvilget. I samarbeid mellom Nav og Nærøysund kommune fikk Wilma en VTA-O ansettelse ved avdeling Soltoppen.