Ny leder ved tiltaksavdelinga

26. januar 2024

56 år, fra Innherred og har studert ledelse, veiledning og sosiologi – og ikke minst jobbet med mennesker i mange, mange år. Kåre Hellem heter den nye lederen for tiltaksavdelinga ved Ytre Namdal Vekst.

LAG: Nysjefen sammen med fire av veilederne på «Vekst». Fra venstre Kari Dahle Åfløy, Kjersti Vean, Elisabeth Kristiansen og til høyre Nina Larsen. Ida-Mari Nordahl er også i teamet, men ikke på bildet. 

Som leder for den største og helt sentrale avdelinga i virksomheten er ikke Kåre helt ny i Nærøysund og ved Ytre Namdal Vekst. I nær et år fram til oktober 2023 hadde han ansvar for Oppfølgingstiltaket i regi av Falck; en nasjonal leverandør av arbeidsmarkedstiltak og helse- og karrieretjenester.

– Falck overtok ansvaret for tiltaket etter Ytre Namdal Vekst – og ettersom kontorplasseringen ble her på huset ble jeg også kjent med både medarbeidere og den gode bedriftskulturen, smiler Kåre om sitt år i ordningen med hovedformål å hjelpe personer inn i, eller å beholde jobben sin.

ANSVAR: – Jeg er ydmyk overfor ansvaret og oppgavene som vi tildeles, sier den nye lederen Kåre Hellem.

Han er glad for å få tilliten med å overta lederjobben ved tiltaksavdelinga etter Brit Helen Buvarp som ved årsskiftet altså rundet av sin tjeneste i Ytre Namdal Vekst.

– Jeg er ydmyk overfor utfordringene og ønsket er fortsatt at vi skal levere god kvalitet med blikk for den enkelte. Videre blir det avgjørende med fortsatt god dialog og samarbeid med oppdragsgiver Nav, eierkommunen Nærøysund og ikke minst næringslivet. Nettopp det vitale og oppegående næringslivet vil fortsatt være en sentral samarbeidspartner om nettopp tiltaksavdelingen skal evne å løse de løpende utfordringene som vi håper å kunne løse, sier Hellem.

Sin formelle universitetsutdannelse var noe han tok i godt voksen alder – etter å ha jobbet innen handels- og servicenæring i om lag 30 år. Han har også bakgrunn som hovedtillitsvalgt og arbeidslivskyndig meddommer, oppnevnt av NHO i arbeidsrettsaker. På fritida har han vært trener og hatt ulike verv i Egge IL, i et par tiår.

– Fellesnevneren for det meste som jeg har jobbet med og vært engasjert i er folk, i ulike situasjoner. I så måte tenker jeg det er en stor og inspirerende oppgave å få ta fatt i denne jobben. Jeg skal ikke være den som kommer med de store programerklæringene – men jeg tror at vi som kollektiv her ved Ytre Namdal Vekst skal kunne tilby og fortsatt gi gode tjenester, utvikle mennesker gjennom å være inkluderende og raus, gi mennesker egenutvikling og mestring, gjennom tilpasning og tilrettelegging, sier Kåre Hellem.

Inkluderende og raus – og gi rom for egenutvikling og mestring