Jobbglede er noe som kan dyrkes og øves

23. februar 2024

«Alt er ikke gitt på forhånd». Ved å være litt bevisst kan alle påvirke sin jobbhverdag: Lære noe nytt, gi dine kolleger en god opplevelse – og kjenne på fellesskap hvor ting blir gjort og fungerer.

 

JOBBGLEDE: Veronica (fra venstre), Kari, Mona, Lise og Frederick var blant de vel 60 fra Ytre Namdal Vekst som deltok på den spesielle – og landsomfattende – konferansen.

– Å komme sammen, se på vår felles kultur og ikke minst bli minnet om hva som faktisk er bra i hverdagen er nyttig.

Nettopp «Jobbglede» var nylig temaet i en variert konferanse for alle i tilrettelagt arbeid ved Ytre Namdal Vekst. Og ikke bare i Nærøysund – virksomheter og bidragsytere fra hele landet deltok i den omfattende digitale konferansen.

I dag har Norge om lag 11.000 ansatte i tilrettelagt arbeid. Alle med sin unike personlighet. Det både åpner muligheter og gir utfordringer. Tanken er derfor at innsikt, refleksjon og aktiv medvirkning kan gjøre at så mange som mulig får en enda bedre og mer aktiv hverdag.

Nettopp at medvirkning og endring gjerne kommer fra den enkelte var et hovedpoeng da alle arbeidstakerne ved YN Vekst ble invitert til «Jobbglede». Vaskeriet, palleproduksjonen, serviceavdelingen og Steam var alle med under live-sending, gruppearbeider og ikke minst gode pauseprater.

Med på samlingen var selvsagt også tilretteleggere, arbeidsveiledere og ledelsen på «Vekst», som sammen med arbeidstakerne danner det gode miljøet i Nærøysund.

Selv om «Jobbglede» var nettbasert og desentralisert, så ble det lagt mye i å dyrke fram den riktige konferansefølelsen. Her var det deltakerarmbånd, myldring før både statsminister og arbeids- og inkluderingsministeren kom på med sine hilsener i starten. Arrangementet ble avviklet i samarbeid med ASVL; den landsdekkende overbygningen for alle landets vel 200 Vekst-bedrifter – samt Arbeid & utvikling som er en del av NHO.

Ut over dagen fulgte så mange gode og inspirerende innslag fra deltakere og aktører rundt om i hele landet. De som dro i trådene og sto for avviklingen var dyktige arrangører i Grønneviken og Bragd Utvikling. I løpet av dagen var det naturlig nok flere pauser hvor det ble åpnet for både gruppearbeid og annet, også hos Vekst i Rørvik.

Veileder Kari Dahle Åfløy er blant personalet ved Ytre Namdal Vekst som ser verdien av et slikt tiltak og gjennomføring.

– Å komme sammen, se på vår felles kultur og ikke minst bli minnet om hva som faktisk er bra i hverdagen er nyttig. Videre å kjenne på inspirasjon og glød; hvordan den enkelte kan bidra til gode arbeidsdager. Og ikke minst gjør slike samlinger at det gjerne kommer gode forslag til justeringer og ting rundt miljøet og hverdagen vår, framholder Dahle Åfløy.

Mona Lie, Veronica Sagmo Lunn og Frederick Elvevold var blant arbeidstakerne som likte måten konferansen var lagt opp og fungerte.

– Fint å få se hva for tilbud som finnes rundt om. Og så gjør det at vi også kan tenke litt over hvordan vi har det her, og hva annet vi kan bidra med, sier Frederick for tida engasjert i produksjonen som deltaker i AFT

 

INSPIRASJON: Innslag og videoer fra aktører og virksomheter var det felles samlingspunktet under «Jobbglede». Gruppearbeid og idemyldring ble gjort lokalt …

Mona har tidligere vært i produksjonen og jobber nå i serviceavdelingen og VTA. Hun ser miljøet, oppgavene og hverdagen på Vekst som veldig viktig for egen del.

– For si det sånn, jeg har ikke noe problem med å pendle daglig fra Salsbruket til Rørvik. Og jeg liker at vi samles på denne måten for kanskje å bygge et enda bedre miljø, sier hun.

Veronica er sammen med Frederick blant de «ferskeste» på Vekst. Begge syntes de «Jobbglede» var en fin og nyttig erfaring. Også veileder Lise Rødnes tenker at det ligger mange gode muligheter i å tenke nytt gjennom et slik arrangement.

 – For meg var det en stor opptur som ny i Nærøysund å komme inn i dette miljøet. Og når vi i tillegg får anledning til å bli bedre kjent, samtidig som målet er å gjøre arbeidsplassen og miljøet enda bedre, så er det helt topp, sier Veronica med et smil.

 

BÅND: Alle møter og konferanser av betydning har sitt eget bånd … så også Jobbglede.