Inspirasjon gjennom ASVL sin fagkonferanse

20. mars 2024

6. og 7. mars ble ASVLs fagkonferanse avholdt på Scandic Gardermoen. Her deltok Kåre Hellem og Ida-Mari Nordahl fra Ytre Namdal Vekst, sammen med Turid Finne fra Njord E-sport. Møtet bød på mange gode innspill til, og også bidrag fra, delegasjonen fra Nærøysund. 

 

ASVL er vekstbedriftenes felles organisasjon, og innholdet på samlingen var variert og nyttig. Her fikk deltakerne variert og godt faglig påfyll, og anledning til å bli bedre kjent med flere leverandører og organisasjoner som jobber med arbeidsinkludering.

Ytre Namdal Vekst var også representert på selveste «Inspirasjonstimen for AFT» sammen med vår gode samarbeidspartner, Njord E-sport. Muligheter som finnes i samarbeid med frivilligheten ble her trukket fram.

Variert og godt faglig innhold

Tema for årets fagkonferanse var «Jobbfastholdelse – stabile arbeidstakere som opplever utvikling i jobben – hva er oppskriften?» Bakgrunnen er den tydelige strategien hos NAV om at de vil «prioritere stabil tilknytning til arbeid fremfor raskeste vei til jobb».

Programmet inkluderte en rekke sentrale politikere og fagpersoner. Blant foreleserne var Hanne Marie Høybråten Sigstad, professor ved universitetet i Oslo. Hun ga et godt innblikk i forskningsprosjektet: «Enklere overganger fra skole til arbeid for elever med lett utviklingshemming». Hva er suksessfaktorene og hvordan man kan lykkes med det? Hva er den gode arbeidsplassen?

Det ble også tid til mer dypdykk i enkelte tema. Blant annet: «Flere i arbeid, utvikling for alle og stabil tilknytning – bør Supported Employment (SE) styrkes.

Daniel Kvammen (bildet over) ga et innblikk i egen historie fra livets oppturer og nedturer i foredraget «Guta som gret». Hva skjer med mennesker når man ikke passer helt inn? Hvordan kjenner man igjen psykiske utfordringer hos de som ikke uttrykker det selv?

 

Ida og Kåre  (bildet over) fikk også æren av å møte den energiske humørsprederen Mats Sollid fra Bravo Aktiv. Bravo Aktiv brenner for å gi mennesker med utviklingshemming, i alle aldre, muligheten til å ha en mer aktiv livsstil. De inspirerer til å komme seg opp fra sofaen og få en mer aktiv hverdag.

 

Under «Inspirasjonstimen for AFT» inviterte Ida-Mari Nordahl og Turid Hatling Finne (bildet over) publikum til å bli med å tenke utenfor boksen.  – Hvordan arbeidspraksis som hjelpetrener ved e-sport har gitt svært positive resultater, og hvordan samarbeid med frivilligheten kan gi uante muligheter innen arbeidsinkludering.

De fortalte også om et mulig samarbeidsprosjekt mellom Ytre Namdal Vekst, Njord E-sport og en kjøreskole, der målet er at flere arbeidssøkere starter med øvelseskjøring for bil.

Alt i alt – en flott konferanse! Honnør til vår felles organisasjon ASVL som inviterer oss, og gjennomfører en faglig god samling med mange spennende leverandører og foredragsholdere, på et hotell med meget god servicegrad.

Samarbeid med frivilligheten kan gi uante muligheter!