Vaskeriet

Kvalitet til bedriftskunder og private!

Innlegging av tøy i vaskemaskiner Ytre Namdal Vekst. Foto.
Ved barrierevaskeriet har vi i tillegg til  en oppdatert, effektiv og moderne maskinpark også flinke og dedikerte medarbeidere. 
Medarbeidere ved vaskeriet til Ytre Namdal Vekst i Rørvik. Foto.
Den store gassdrevne klesrullen er et godt verktøy som bidrar til kvalitet og effektivitet.

Til våre partnere i næringslivet, det offentlige og stadig flere privatkunder!
Ved vårt moderne barrierevaskeri (åpnet 2007) i Rørvik jobber vel 20 personer. Store krav til kvalitet og leveringsdyktighet sikres ikke bare via en moderne maskinpark, men også i høyeste grad medarbeidernes kunnskap. Store mengder tøy både hentes og bringes hos ulike aktører i regionen – samlet gir det stor bredde og variasjon til hverdagen.

«Rent tøy, ren glede»

Et anlegg med moderne maskinpark

Årlig vaskes, ivaretas og stelles nær 300 tonn tøy i et vidt spekter kvaliteter og bruksområder. Mye er materiell som er viktig i spesialisert produksjon i store og krevende virksomheter. Foruten Vikna og Nærøy kommuner, er private bedrifter som bl.a. SinkabergHansen viktige kunder for oss. Og ikke minst: Vi gleder oss over at mange privatkunder også finner våre tjenester og tilbud interessant.

Arbeidsmiljø å være stolt av!

Hva kjennetegner miljøet ved vaskeriet?
Orden, faste prosedyrer og trygge rammer. Og masse godt humør!
Det er hva vi velger å kalle ekte kvaliteter som preger hverdagen ved vaskeriet.
Vi i Ytre Namdal Vekst er stolte av både hva bedriften har greid å skape av anlegg
og resultat – og ikke minst gode relasjoner og miljø blant de som arbeider i anlegget.

Kontaktperson