Miljø- og servicestasjon

Med gjenbruk og bærekraft i fokus.

Populære og mye brukt. Vi snakker om de to gjenvinningstasjonene i Rørvik og Kolvereid. Miljøstasjonen i Rørvik driftes av Ytre Namdal Vekst på vegne av MNA – Midtre Namdal Avfallsselskap.

I Rørvik er mandag og onsdag faste dager for mottak – mens tirsdag og torsdag gjelder for mottaket på Kolvereid.

I Rørvik er det også etablert en “gi og ta-bu” for artikler som eierne mener tross alt er for gode til direkte å gå i container. Her er det fritt fram å hente ting som du kan ha interesse av.