Service og tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som vi kan utføre for bedrifter og organisasjoner.

Vår serviceavdeling utfører et mangfold av oppgaver. Her er alle en viktig brikke i arbeidshverdagen. Vi finner arbeidsoppgaver som passer deg. Vi utfører vi en rekke oppdrag og tjenester. Blant annet vasker vi kommunale biler, hjelper til med drift av hjelpemiddellageret til kommunen, drifter miljøstasjonen på Rørvik og bidrar med arbeidskraft til BUA.

For deg som ønsker å være sjåfør utfører vi flere kjøreoppdrag for både kommunen og privat næringslivet. Vi henter og leverer post for kommunen, kjører ut mat til hjemmeboende og henter prøver hos slakteriet til SinkabergHansen med levering til Synlab på InnovArena. I tillegg utfører vi små og store oppdrag, som å pakke om store paller med ferdigkappet ved, til mindre paller som selges til privatmarkedet. Andre oppgaver kan være makuleringsarbeid, bilvask og mye mer.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om hvilke jobber vi utfører.